معرفی کارگاه
کارگاه آموزشی « اختلال وسواس از آسیب شناسی تا درمان» با محتوای آموزشی مفید در مدتی کوتاه به فراگیران ارائه مي گردد. این کارگاه آموزشی از نظر طبقه بندی جزو دوره های آموزشی کوتاه مدت به شمار آمده و در این  کارگاه سعی خواهد شد تا تبادل اطلاعات و تجربيات میان شرکت کنندگان صورت گیرد. از ویژگی های اصلی اين کارگاه  ارائه مفاهیم نظری درمان وسواس به همراه فعالیت‌های عملی خواهد بود كه دستاورد این همراهی یادگیری کاربردی مفاهیم درمان وسواس توسط هر یک از شرکت کنندگان مي باشد.

مهمترین هدفی که از برگزاری این کارگاه آموزشی پیگیری می‌شود، ارتقای دانش و ایجاد مهارت در زمینه ی درمان اختلالات وسواس توسط شرکت کنندگان مي باشد.

لذا آموزش مباحث علمی متنوع و مورد نیاز شرکت کنندگان به صورت فشرده ارائه مي گردد و اميدواريم با عث تغییر نگرش شرکت کنندگان نسبت به درمان این اختلال  شویم.

اطلاعات مهم
تاریخ برگزاری : 97/4/14
کانال ارتباطی سروش :  treatments@
ادمین کانال  :   azadma@
دبیرخانه کارگاه
آدرس: ميبد - كيلومتر 3 جاده ميبد يزد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد  ، دبیرخانه همایش ها
كد پستي: 8965151567
تلفن مستقیم : 32370150-035
تلفن های دانشگاه : 9-32370163-035
داخلی 2041
دبیر اجرایی : سرکار خانم دلاوری 09220928025


  
روز شمار همایش

044
  برگزار کنندگان
  حامیان