آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام مسابقه               
  نکات مهم
قابل توجه شرکت کنندگان عزیز :
1- نیم ساعت قبل از شروع برگزاری مسابقه، سازه ها باید تحویل مسئولین برگزاری شود.(ساعت نه و نیم)
2- زمان برگزاری رأس ساعت ده صبح خواهد بود.
3- محل برگزاری ساختمان مجتمع اداری دانشگاه است.
4- تخم مرغ به هیچ وجه نیاورید.(تخم مرغ توسط مسئولین برگزاری به سرپرستان هر تیم تحویل می گردد.)
5 - قبل از شروع مسابقه عکس دسته جمعی و یادگاری گرفته خواهد شد.لذا حضور تمامی اعضای تیم ها و سرپرستان موجب امتنان است.

تاریخ های مهم
آخرین مهلت ثبت نام : 20 آذر ماه 1396

تا 27 آذرماه تمدید شد.

زمان برگزاری مسابقه : 23 آذر ماه 1396

  30 آذرماه 1396

دبیرخانه مسابقه

آدرس: ميبد - كيلومتر 3 جاده ميبد يزد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد - ساختمان اداری
كد پستي: 8965151567
تلفن مستقیم : 32370150-035 ، 32370963-035 ،
09132571214

  
روز شمار همایش

0-1
  برگزار کنندگان
  حامیان