تماس با ما
معاونت پژوهشی(مسئول دفتر: خانم صالحی)
98-71-36468422
معاونت اداری مالی(مسئول دفتر: خانم شکیب)
98-71-36468074
روابط عمومی(آقای خانی)
98-71-36468421
نمایه سازی نشریات فارسی (خانم ابجدیان)
98-71-36468454
نمایه سازی نشریات لاتین (خانم زارع)
98-71-36468454
نمایه سازی نشریات عربی (خانم بزرگی)
98-71-36468101
ثبت همایش های علمی در حال برگزاری (کارشناس گروه: خانم حقیقی)
98-71-36468278
رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی (آقای صفایی)
98-71-36468379
علم سنجی علوم انسانی و اسلامی
98-71-36468101
گروه طرح و برنامه(آقای شاطری)
98-71-36468420
پست الکترونیکی: info@isc.gov.ir
نشانی شيراز- بلوار جمهوري اسلامي - خيابان جام جم- پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
کدپستی
71946-94173
فکس
98-71-36468352
فکس (ثبت همايش)
98-71-36468369